ราคาปูกระเบื้อง ปี2564

ราคาปูประเบื้องพื้นและผนัง

หมายเหตุ : ราคาเป็นเรทราคาในการจ้างช่างทั่วไป หรือผู้รับเหมาขนาดเล็ก ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องเผื่อค่าความเสี่ยงไปให้กับทางบริษัทด้วย และราคานี้ไม่รวมค่ากระเบื้องปูพื้น ถ้ามีปริมาณพื้นที่มากขึ้น ราคาก็จะถูกลงตามลำดับ

ขนาดกระเบื้องค่าแรงอย่างเดียวค่าแรง+ปูน ทราย
30×30 ซม.200-300 บาท/ตารางเมตร300-400 บาท/ตารางเมตร
60×60 ซม.250-350 บาท/ตารางเมตร350-450 บาท/ตารางเมตร
60×120 ซม.300-400 บาท/ตารางเมตร400-500 บาท/ตารางเมตร


ปัจจัยที่ทำให้ราคาปูกระเบื้องต่างกัน

เนื่องจากราคาของการปูกระเบื้องขึ้นอยู่กับพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายคือผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง ดังนั้นเฮียจะขอแนะนำปัจจัยต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์ว่าราคาปูกระเบื้องจะถูกลงหรือแพงขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

ขนาดของกระเบื้อง

ขนาดกระเบื้องส่งผลต่อราคาทางตรงก็เพราะว่า ยิ่งขนาดกระเบื้องใหญ่ การปูกระเบื้องนั้นก็จะยิ่งยากขึ้นไปด้วยที่จะทำให้กระเบื้องนั้นได้ระดับและออกมาสวยงาม ทำให้ปริมาณงานที่ช่างปูกระเบื้องได้ในแต่ละวันเมื่อคิดเป็นตารางเมตรแล้วจะน้อยกว่าการปูกระเบื้องขนาดเล็กที่จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

ความยากง่ายของงาน

ความยากง่ายของงานหมายถึงพื้นที่จะปูกระเบื้องนั้นมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่นถ้ารูปทรงของห้องมีเหลี่ยมมาก หรือกระเบื้องมีการปูสลับลาย ต้องนำสีอื่นมาตัดแล้วปูสลับกันเพื่อความสวยงาม ช่างก็ต้องคิดราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความซับซ้อนของงานจะทำให้ได้เนื้องานในแต่ละวันน้อยลง

สภาพหน้างาน

คำว่าสภาพหน้างานในที่นี้หมายถึง สภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานขนาดไหน ซึ่งอาจจะเป็นหน้างานอยู่ชั้นสูงๆ ต้องใช้ลิฟท์ก่อสร้างที่ต้องรอคิวนานๆ หรืออาจจะเป็นการที่ต้องขนกระเบื้องและปูนทรายขึ้นบันไดหลายๆชั้น เพราะนั่นหมายถึงช้างต้องออกแรงเพิ่มเติม ทำให้ราคาต้องแพงขึ้นไปด้วยนั่นเอง

คุณภาพงาน

ช่างฝีมือดี ย่อมมีราคาที่เค้าพอใจที่จะรับในระดับหนึ่งที่แพงกว่าราคาตลาดทั่วไป เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการงานเนี๊ยบ หรืองานแบบพรีเมี่ยมก็ต้องเต็มใจที่จะจ่ายราคาที่แพงกว่าราคามาตรฐานทั่วไป เพราะของถูกและดี ไม่มีอยู่จริง ถ้าเราจ่ายราคาต่ำนั่นก็หมายถึงคุณภาพงานตามราคาท่จ่ายด้วยเช่นกัน

ซื้อขอให้ช่างรับแต่ค่าแรงได้ไหม?

เจ้าของงานก็อยากประหยัดให้ช่างรับแต่ค่าแรง การจ่ายช่างแต่ค่าแรงแล้วเราเป็นคนซื้อของให้ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น2แบบ คือซื้อให้แต่กระเบื้อง หรือซื้อให้ทั้งกระเบื้อง ปูนทราย รวมไปถึงยาแนว ทั้งนี้การที่เราประหยัดตรงนี้เพียงเล็กน้อยบางครั้งอาจจะไม่คุ้มกับการที่เราต้องหารถกระบะ ขับรถออกไปเพื่อซื้อของให้ช่าง ก็ต้องพิจารณาตรงนี้กันด้วย

ซื้อกระเบื้องให้ ช่างซื้อปูน ทราย

วิธีนี้เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับการจ้างช่างปูกระเบื้อง คือเราซื้อให้เฉพาะกระเบื้อง วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดช่างจะเป็นคนจัดซื้อเอง คือปูน ทราย ยาแนว แต่เนื่องจากการที่งานปูกระเบื้องทำด้วยมือของคน ทำให้ก็มีโอกาสผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้นตอนที่ซื้อกระเบื้องเราก็จำเป็นที่จะต้องเผื่อเศษ หรือความเสียหายให้ช่างด้วย เพราะถ้าช่างรับเหมาค่ากระเบื้องไปด้วยเค้าก็จะต้องมีส่วนนี้บวกเข้าไป

ซื้อทั้งกระเบื้องและปูน ทราย ให้ช่างรับแต่ค่าแรง

เงื่อนไขนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆ เพราะทางบริษัทจะมีคอนแทคในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆได้ในราคาที่ถูกอยู่แล้ว ดังนั้นช่างที่รับงานจากบริษัทก็จะรับแต่ค่าแรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งราคาที่ช่างรับจากเรทปกติ ก็จะลดราคาลงไป 80-100บาท/ตารางเมตร เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อวัสดุ อุปกรณ์เอง

คลิกเพื่อพูดคุยกับเฮียเชษฐ

หรือสายด่วนโทร 097-234-5734

บทความล่าสุด