บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ภายในประเทศไทยและกลุ่มบริษัท Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทเฟ้ลปส์ ดอด์จสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทเหมืองแร่ทองแดง รายใหญ่ในอเมริกามาก่อน โดยก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ.1834 ระยะเวลากว่า 183 ปี

ดาวน์โหลดแคตาล็อก

“ส่วนลดเริ่มต้นที่ 10%”

Phelps Dodge (1031 downloads)