มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด และให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

สั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

@เฮียเชษฐ


097-234-5734     hiachet.th@gmail.com