ไม้สำหรับงานก่อสร้าง

ไม้สำหรับงานก่อสร้าง

ไม้สำหรับงานก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการตัดของไม้แห้ง และความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้นๆ ดังนี้
1.ไม้เนื้อแข็ง
2.ไม้เนื้อแข็งปานกลาง
3.ไม้เนื้ออ่อน

Slider