เหล็ก

เหล็ก

Grid List

Showing all 10 results

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น
143.86 ฿

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น
143.86 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กข้ออ้อย BNSS IF SD40T DB20 ยาว เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างทั่วไป คุณภาพเหล็กผ่านมาตรฐาน มอก.

 

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น
143.86 ฿

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น
143.86 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กข้ออ้อย BNSS IF SD40T DB20 ยาว เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างทั่วไป คุณภาพเหล็กผ่านมาตรฐาน มอก.

 

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น
143.86 ฿

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น

เหล็กข้ออ้อย IF BNSS SD40T DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น
143.86 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กข้ออ้อย BNSS IF SD40T DB20 ยาว เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างทั่วไป คุณภาพเหล็กผ่านมาตรฐาน มอก.

 

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น
37.97 ฿

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น
37.97 ฿

คุณสมบัติของสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมเรียบ ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นเหล็กเส้นกลม SR24 มีขนาดตั้งแต่ 6มม. ถึง 25มม. มีความยาวที่ใช้โดยทั่วไปคือ 10ม. และ 12ม. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลม ลายนูน ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 มีขนาดตั้งแต่ 10มม. ถึง 32มม. มีความยาว ที่ใช้โดยทั่วไป 10ม. และ 12ม.

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น
37.97 ฿

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น
37.97 ฿

คุณสมบัติของสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมเรียบ ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นเหล็กเส้นกลม SR24 มีขนาดตั้งแต่ 6มม. ถึง 25มม. มีความยาวที่ใช้โดยทั่วไปคือ 10ม. และ 12ม. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลม ลายนูน ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 มีขนาดตั้งแต่ 10มม. ถึง 32มม. มีความยาว ที่ใช้โดยทั่วไป 10ม. และ 12ม.

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น
37.97 ฿

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

เหล็กเส้นกลม EAF SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น
37.97 ฿

คุณสมบัติของสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมเรียบ ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นเหล็กเส้นกลม SR24 มีขนาดตั้งแต่ 6มม. ถึง 25มม. มีความยาวที่ใช้โดยทั่วไปคือ 10ม. และ 12ม. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars steel) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลม ลายนูน ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 มีขนาดตั้งแต่ 10มม. ถึง 32มม. มีความยาว ที่ใช้โดยทั่วไป 10ม. และ 12ม.

เหล็กเส้นม้วน 6 มม.

เหล็กเส้นม้วน 6 มม.
37.97 ฿

เหล็กเส้นม้วน 6 มม.

เหล็กเส้นม้วน 6 มม.
37.97 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กเส้นม้วน สามารถใช้กับงานโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ

 

เหล็กเส้นม้วน 9 มม.

เหล็กเส้นม้วน 9 มม.
37.97 ฿

เหล็กเส้นม้วน 9 มม.

เหล็กเส้นม้วน 9 มม.
37.97 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กเส้นม้วน สามารถใช้กับงานโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ

 

เหล็กเส้นม้วน 12 มม.

เหล็กเส้นม้วน 12 มม.
37.97 ฿

เหล็กเส้นม้วน 12 มม.

เหล็กเส้นม้วน 12 มม.
37.97 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กเส้นม้วน สามารถใช้กับงานโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ

 

เหล็กเส้นม้วน 19 มม.

เหล็กเส้นม้วน 19 มม.
37.97 ฿

เหล็กเส้นม้วน 19 มม.

เหล็กเส้นม้วน 19 มม.
37.97 ฿
คุณสมบัติของสินค้า
เหล็กเส้นม้วน สามารถใช้กับงานโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ