ข้อต่อท่อPVC

สั่งซื้ออุปกรณ์ท่อประปา ท่อpvc ข้อต่อท่อ PVC กับเฮียเชษฐวันนี้ ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ด้วยคุณภาพมาตรฐานโรงงานจากหลากแบรนด์ หลายประเภท ที่มีให้คุณซื้อกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อท่อประปาจาก SCG, ท่อน้ำไทย, ตราเสือ, ตรามือ, ตราสามบ้าน ไปจนถึงตรา TK ที่มีให้บริการ พร้อมจัดส่งถึงที่ ทั่วประเทศไทย มั่นใจได้ว่างานจะไม่มีสะดุดแน่นอน

ราคาขนาดข้อต่อตรง PVC

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)3.48 บาท220
6 หุน (¾”)4.45 บาท200
1 นิ้ว (1”)7.30 บาท100
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)10.90 บาท30
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)14.00 บาท40
2 นิ้ว (2”)22.00 บาท20
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)36.10 บาท10
3 นิ้ว (3”)60.00 บาท8
4 นิ้ว (4”)108.00 บาท8
6 นิ้ว (6”)390.00 บาท2

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4หุน (½”)3.60 บาท120
6หุน (¾”)5.28 บาท90
1นิ้ว (1”)8.90 บาท100
1นิ้ว2หุน (1 ¼”)14.50 บาท30
1นิ้วครึ่ง (1 ½”)20.80 บาท40
2นิ้ว (2”)33.50บาท30
2นิ้วครึ่ง (2 ½”)50.20 บาท15
3นิ้ว (3”)66.80 บาท10
4นิ้ว (4”)120 บาท4

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4หุน (½”)3.12 บาท300
6หุน (¾”)4.45 บาท200
1นิ้ว (1”)6.60 บาท150
1นิ้ว2หุน (1 ¼”)11.90 บาท40
1นิ้วครึ่ง (1 ½”)14.50 บาท40
2นิ้ว (2”)20.80 บาท35
2นิ้วครึ่ง (2 ½”)41.90 บาท15
3นิ้ว (3”)55.60 บาท10
4นิ้ว (4”)112.00 บาท4

ข้อต่อท่อ PVC 3 ทาง

ข้อต่อสามทาง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)5.75 บาท120
6 หุน (¾”)7.90 บาท90
1 นิ้ว (1”)15.00 บาท40
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)21.40 บาท25
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)30.80 บาท20
2 นิ้ว (2”)48.10 บาท10
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)105.50 บาท10
3 นิ้ว (3”)189.00 บาท8
4 นิ้ว (4”)408.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)2,760 บาท1

ข้อต่อสามทาง เกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)11.80 บาท100
6 หุน (¾”)15.50 บาท80
1 นิ้ว (1”)24.00 บาท45

ข้อต่อสามทางเกลียวใน ทองเหลือง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)54.00 บาท55
6 หุน (¾”)70.80 บาท80

ข้อต่อสามทาง ตั้งฉาก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)14.00 บาท120
6 หุน (¾”)16.00 บาท70
1 นิ้ว (1”)20.00 บาท35

ข้อต่อ PVC 4 ทาง

ข้อต่อ 4 ทางตั้งฉาก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)16.00 บาท80
6 หุน (¾”)18.00 บาท50
1 นิ้ว (1”)25.00 บาท25

ข้องอ 90 องศา PVC

ข้องอ 90 องศา-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)4.20 บาท180
6 หุน (¾”)5.65 บาท125
1 นิ้ว (1”)10.20 บาท60
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)17.50 บาท20
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)22.00 บาท25
2 นิ้ว (2”)33.20 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)70.20 บาท6
3 นิ้ว (3”)98.40 บาท5
4 นิ้ว (4”)192.00 บาท5
5 นิ้ว (5”)612.00 บาท3
6 นิ้ว (6”)1,680 บาท2

ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)6.60 บาท80
6 หุน (¾”)10.30 บาท100
1 นิ้ว (1”)19.20 บาท30

ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)6.90 บาท200
6 หุน (¾”)8.10 บาท130
1 นิ้ว (1”)14.75 บาท75

ข้องอ 45 องศา PVC

ข้องอ 45 องศา-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)5.15 บาท220
6 หุน (¾”)8.20 บาท150
1 นิ้ว (1”)12.50 บาท70
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)31.90 บาท60
2 นิ้ว (2”)48.00 บา35
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)85.00 บาท8
3 นิ้ว (3”)134.00 บาท6
4 นิ้ว (4”)279.00 บาท6

ฝาครอบ PVC-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)3.60 บาท220
6 หุน (¾”)5.28 บาท150
1 นิ้ว (1”)7.90 บาท100
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)11.90 บาท40
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)17.50 บาท30
2 นิ้ว (2”)26.20 บาท40

ฝาครอบ PVC-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)50.20 บาท20
3 นิ้ว (3”)69.60 บาท10
4 นิ้ว (4”)132.00 บาท5
6 นิ้ว (6”)528.00 บาท4

ราคาข้อต่อท่อ PVC สำหรับงานระบายน้ำ ปี 2566

ข้อต่อตรง PVC

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)6.00 บาท60
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)6.50 บาท100
2 นิ้ว (2”)9.00 บาท60
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)17.30 บาท20
3 นิ้ว (3”)27.70 บาท45
4 นิ้ว (4”)39.20 บาท 20
5 นิ้ว (5”)126.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)210.00 บาท16

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 ½” x 1 ¼”8.20 บาท40
2” x 1 ¼”13.40 บาท40
2” x 1 ½”13.80 บาท30
2 ½” x 1 ½”19.40 บาท40
2 ½” x 2”22.00 บาท40
3” x 1 ½”27.70 บาท20
3” x 2”30.20 บาท20
3” x 2 ½”32.40 บาท20
4” x 1 ½”48.50 บาท10
4” x 2”48.50 บาท10
4” x 2 ½”52.10 บาท8
4” x 3”58.00 บาท10
6” x 4”222.00 บาท8

ข้อต่อสามทาง PVC

สามทาง-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)9.35 บาท55
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)15.00 บาท40
2 นิ้ว (2”)18.60 บาท50
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)31.30 บาท20
3 นิ้ว (3”)47.40 บาท15
4 นิ้ว (4”)111.50 บาท 7
6 นิ้ว (6”)526.00 บาท6
8 นิ้ว (8”)1,830.00 บาท2

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)40.60 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)86.50 บาท15
3 นิ้ว (3”)112.00 บาท10
4 นิ้ว (4”)210.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)720.00 บาท4

สามทางวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)41.30 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)76.20 บาท15
3 นิ้ว (3”)100.50 บาท12
4 นิ้ว (4”)193.00 บาท5
6 นิ้ว (6”)888.00 บาท4

ข้อต่อ PVC 4 ทาง

4 ทางทีวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 นิ้ว (4”)690.00 บาท7

4 ทางวายเชื่อม

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)254.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)488.00 บาท
3 นิ้ว (3”)968.00 บาท
4 นิ้ว (4”)1,590.00 บาท
6 นิ้ว (6”)2,015.00 บาท

4 ทางทีวายเชื่อม

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)333.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)452.00 บาท
4 นิ้ว (4”)1,005.00 บาท
6 นิ้ว (6”)2,345.00 บาท
8 นิ้ว (8”)5,020.00 บาท
10 นิ้ว (10”)7,010.00 บาท
12 นิ้ว (12”)12,840.00 บาท

หน้าจาน PVC

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)126.00 บาท
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)134.00 บาท
2 นิ้ว (2”)192.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)325.50 บาท
3 นิ้ว (3”)431.00 บาท
4 นิ้ว (4”)480.00 บาท
5 นิ้ว (5”)636.00 บาท
6 นิ้ว (6”)1,095.00 บาท
8 นิ้ว (8”)1,390.00 บาท
10 นิ้ว (10”)2,040.00 บาท
12 นิ้ว (12”)2,325.00 บาท

เฮียเชษฐ ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อผู้รับเหมาโดยเฉพาะ
นอกจากข้อต่อท่อPVCแล้ว เฮียเชษฐยังจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้, กระเบื้องยาง, ท่อ PVCกาวทาท่อPVCท่อพีพีอาร์ (ท่อPPR), ท่อ HDPE, ปลั๊ก สวิตช์, สายแลน สายโทรศัพท์ และสายไฟ รวมไปถึงเครื่องมือช่างและสินค้าฮาร์ดแวร์ทุกประเภท งานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ วงกบ ประตู ไม้บัว ไม้ผนัง ราวบันได ไม้คิ้ว ไม้ปูพื้น สี ที่ใช้ในงานระบบประปาต่างๆ

วัสดุก่อสร้างครบวงจร

ครอบคลุมทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง ท่อ สายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ต่างๆ ไปจนถึงสีทาบ้าน ผู้รับเหมาสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานของเราโดยตรง

ราคาดีที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณ

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชื่อดังต่างๆ มากมาย เฮียเชษฐจึงสามารถนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างของแท้จากแบรนด์ในราคาพิเศษ (มีส่วนลดเริ่มต้นที่ 10%) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของผู้รับเหมา

คุณภาพคือหัวใจหลัก

เฮียเชษฐรู้ว่าสินค้าคุณภาพคือสิ่งที่ผู้รับเหมามองหา เราจึงคัดเลือกแบรนด์สินค้า รุ่น และสเป็คที่ดีที่สุดมาอยู่บนร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ของเรา เพื่อให้คุณได้สินค้าคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน และในราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด


การเลือกใช้ยี่ห้อข้อต่อท่อ PVC

สำหรับข้อต่อท่อ PVC หลายๆ ยี่ห้อจะไม่ได้ผลิตออกมา เนื่องจากปัญหาในเรื่องของความคุ้มค่าและการจัดการสต๊อก เนื่องจากมูลค่าของข้อต่อท่อ PVC จะไม่สูงเท่าตัวท่อ ในการเลือกใช้ส่วนมากเราจะประหยัดในการเลือกใช้ท่อแบรนด์รองๆ เช่น ท่อตราเสือ, ท่อตรามือ, ท่อตราสามบ้าน, ท่อตรา TK และท่อตราช้าง (SCG)

ข้อต่อท่อ PVC แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สำหรับงานรับแรงดัน และงานระบายน้ำ (ไม่ต้องรับแรงดัน) ซึ่งการใช้งานข้อต่อนั้นจะไม่สามารถนำข้อต่อท่อแบบงานระบายน้ำมาใช้กับท่อ PVC แบบรับแรงดันได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดการเสียหาย ทำให้เวลาจะสั่งซื้อต้องตรวจสอบกับทางหน้างานให้มั่นใจ เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเงินและเวลา

ราคาข้อต่อท่อ PVC สำหรับงานรับแรงดัน ปี 2566

เฮียเชษฐขอนำเสนอตัวอย่างข้อต่อท่อ PVC ประเภทและขนาดต่างๆ ซึ่งที่จริงแล้ว มีหลากหลายกว่าที่ยกตัวอย่างมาอีกมาก แต่นำมาเพียงรุ่นที่นิยมใช้เพียงเท่านั้น ถ้าหากต้องการสอบถามถึงขนาดของข้อต่อท่อ PVC และราคาข้อต่อท่อ PVC แบรนด์อื่นๆ สามารถติดต่อเฮียมาได้โดยตรงเลย

หมายเหตุ : ราคานี้คือราคาตั้ง แต่เฮียจะมีส่วนลดเพิ่มให้เพื่อนๆ ทุกคน สามารถทักมาขอส่วนลดได้เลย!