ข้อต่อท่อPVC

สั่งซื้ออุปกรณ์ท่อประปา ท่อpvc ข้อต่อท่อ PVC กับเฮียเชษฐวันนี้ ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ด้วยคุณภาพมาตรฐานโรงงานจากหลากแบรนด์ หลายประเภท ที่มีให้คุณซื้อกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อท่อประปาจาก SCG, ท่อน้ำไทย, ตราเสือ, ตรามือ, ตราสามบ้าน ไปจนถึงตรา TK ที่มีให้บริการ พร้อมจัดส่งถึงที่ ทั่วประเทศไทย มั่นใจได้ว่างานจะไม่มีสะดุดแน่นอน

ราคาขนาดข้อต่อตรง PVC

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)3.48 บาท220
6 หุน (¾”)4.45 บาท200
1 นิ้ว (1”)7.30 บาท100
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)10.90 บาท30
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)14.00 บาท40
2 นิ้ว (2”)22.00 บาท20
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)36.10 บาท10
3 นิ้ว (3”)60.00 บาท8
4 นิ้ว (4”)108.00 บาท8
6 นิ้ว (6”)390.00 บาท2

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4หุน (½”)3.60 บาท120
6หุน (¾”)5.28 บาท90
1นิ้ว (1”)8.90 บาท100
1นิ้ว2หุน (1 ¼”)14.50 บาท30
1นิ้วครึ่ง (1 ½”)20.80 บาท40
2นิ้ว (2”)33.50บาท30
2นิ้วครึ่ง (2 ½”)50.20 บาท15
3นิ้ว (3”)66.80 บาท10
4นิ้ว (4”)120 บาท4

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4หุน (½”)3.12 บาท300
6หุน (¾”)4.45 บาท200
1นิ้ว (1”)6.60 บาท150
1นิ้ว2หุน (1 ¼”)11.90 บาท40
1นิ้วครึ่ง (1 ½”)14.50 บาท40
2นิ้ว (2”)20.80 บาท35
2นิ้วครึ่ง (2 ½”)41.90 บาท15
3นิ้ว (3”)55.60 บาท10
4นิ้ว (4”)112.00 บาท4

ข้อต่อท่อ PVC 3 ทาง

ข้อต่อสามทาง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)5.75 บาท120
6 หุน (¾”)7.90 บาท90
1 นิ้ว (1”)15.00 บาท40
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)21.40 บาท25
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)30.80 บาท20
2 นิ้ว (2”)48.10 บาท10
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)105.50 บาท10
3 นิ้ว (3”)189.00 บาท8
4 นิ้ว (4”)408.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)2,760 บาท1

ข้อต่อสามทาง เกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)11.80 บาท100
6 หุน (¾”)15.50 บาท80
1 นิ้ว (1”)24.00 บาท45

ข้อต่อสามทางเกลียวใน ทองเหลือง-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)54.00 บาท55
6 หุน (¾”)70.80 บาท80

ข้อต่อสามทาง ตั้งฉาก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)14.00 บาท120
6 หุน (¾”)16.00 บาท70
1 นิ้ว (1”)20.00 บาท35

ข้อต่อ PVC 4 ทาง

ข้อต่อ 4 ทางตั้งฉาก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)16.00 บาท80
6 หุน (¾”)18.00 บาท50
1 นิ้ว (1”)25.00 บาท25

ข้องอ 90 องศา PVC

ข้องอ 90 องศา-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)4.20 บาท180
6 หุน (¾”)5.65 บาท125
1 นิ้ว (1”)10.20 บาท60
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)17.50 บาท20
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)22.00 บาท25
2 นิ้ว (2”)33.20 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)70.20 บาท6
3 นิ้ว (3”)98.40 บาท5
4 นิ้ว (4”)192.00 บาท5
5 นิ้ว (5”)612.00 บาท3
6 นิ้ว (6”)1,680 บาท2

ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)6.60 บาท80
6 หุน (¾”)10.30 บาท100
1 นิ้ว (1”)19.20 บาท30

ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)6.90 บาท200
6 หุน (¾”)8.10 บาท130
1 นิ้ว (1”)14.75 บาท75

ข้องอ 45 องศา PVC

ข้องอ 45 องศา-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)5.15 บาท220
6 หุน (¾”)8.20 บาท150
1 นิ้ว (1”)12.50 บาท70
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)31.90 บาท60
2 นิ้ว (2”)48.00 บา35
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)85.00 บาท8
3 นิ้ว (3”)134.00 บาท6
4 นิ้ว (4”)279.00 บาท6

ฝาครอบ PVC-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 หุน (½”)3.60 บาท220
6 หุน (¾”)5.28 บาท150
1 นิ้ว (1”)7.90 บาท100
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)11.90 บาท40
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)17.50 บาท30
2 นิ้ว (2”)26.20 บาท40

ฝาครอบ PVC-หนา ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)50.20 บาท20
3 นิ้ว (3”)69.60 บาท10
4 นิ้ว (4”)132.00 บาท5
6 นิ้ว (6”)528.00 บาท4

ราคาข้อต่อท่อ PVC สำหรับงานระบายน้ำ ปี 2565

ข้อต่อตรง PVC

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)6.00 บาท60
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)6.50 บาท100
2 นิ้ว (2”)9.00 บาท60
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)17.30 บาท20
3 นิ้ว (3”)27.70 บาท45
4 นิ้ว (4”)39.20 บาท 20
5 นิ้ว (5”)126.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)210.00 บาท16

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 ½” x 1 ¼”8.20 บาท40
2” x 1 ¼”13.40 บาท40
2” x 1 ½”13.80 บาท30
2 ½” x 1 ½”19.40 บาท40
2 ½” x 2”22.00 บาท40
3” x 1 ½”27.70 บาท20
3” x 2”30.20 บาท20
3” x 2 ½”32.40 บาท20
4” x 1 ½”48.50 บาท10
4” x 2”48.50 บาท10
4” x 2 ½”52.10 บาท8
4” x 3”58.00 บาท10
6” x 4”222.00 บาท8

ข้อต่อสามทาง PVC

สามทาง-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)9.35 บาท55
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)15.00 บาท40
2 นิ้ว (2”)18.60 บาท50
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)31.30 บาท20
3 นิ้ว (3”)47.40 บาท15
4 นิ้ว (4”)111.50 บาท 7
6 นิ้ว (6”)526.00 บาท6
8 นิ้ว (8”)1,830.00 บาท2

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)40.60 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)86.50 บาท15
3 นิ้ว (3”)112.00 บาท10
4 นิ้ว (4”)210.00 บาท4
6 นิ้ว (6”)720.00 บาท4

สามทางวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)41.30 บาท15
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)76.20 บาท15
3 นิ้ว (3”)100.50 บาท12
4 นิ้ว (4”)193.00 บาท5
6 นิ้ว (6”)888.00 บาท4

ข้อต่อ PVC 4 ทาง

4 ทางทีวาย-บาง ฟ้า

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
4 นิ้ว (4”)690.00 บาท7

4 ทางวายเชื่อม

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)254.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)488.00 บาท
3 นิ้ว (3”)968.00 บาท
4 นิ้ว (4”)1,590.00 บาท
6 นิ้ว (6”)2,015.00 บาท

4 ทางทีวายเชื่อม

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
2 นิ้ว (2”)333.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)452.00 บาท
4 นิ้ว (4”)1,005.00 บาท
6 นิ้ว (6”)2,345.00 บาท
8 นิ้ว (8”)5,020.00 บาท
10 นิ้ว (10”)7,010.00 บาท
12 นิ้ว (12”)12,840.00 บาท

หน้าจาน PVC

ขนาดข้อต่อท่อ PVC (นิ้ว)ราคา (บาท/ชิ้น)บรรจุ (ชิ้น/ลัง)
1 นิ้ว 2 หุน (1 ¼”)126.00 บาท
1 นิ้วครึ่ง (1 ½”)134.00 บาท
2 นิ้ว (2”)192.00 บาท
2 นิ้วครึ่ง (2 ½”)325.50 บาท
3 นิ้ว (3”)431.00 บาท
4 นิ้ว (4”)480.00 บาท
5 นิ้ว (5”)636.00 บาท
6 นิ้ว (6”)1,095.00 บาท
8 นิ้ว (8”)1,390.00 บาท
10 นิ้ว (10”)2,040.00 บาท
12 นิ้ว (12”)2,325.00 บาท

วัสดุก่อสร้างครบวงจร

ครอบคลุมทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง ท่อ สายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ต่างๆ ไปจนถึงสีทาบ้าน ผู้รับเหมาสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานของเราโดยตรง

ราคาดีที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณ

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชื่อดังต่างๆ มากมาย เฮียเชษฐจึงสามารถนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างของแท้จากแบรนด์ในราคาพิเศษ (มีส่วนลดเริ่มต้นที่ 10%) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของผู้รับเหมา

คุณภาพคือหัวใจหลัก

เฮียเชษฐรู้ว่าสินค้าคุณภาพคือสิ่งที่ผู้รับเหมามองหา เราจึงคัดเลือกแบรนด์สินค้า รุ่น และสเป็คที่ดีที่สุดมาอยู่บนร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ของเรา เพื่อให้คุณได้สินค้าคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน และในราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด


การเลือกใช้ยี่ห้อข้อต่อท่อ PVC

สำหรับข้อต่อท่อ PVC หลายๆ ยี่ห้อจะไม่ได้ผลิตออกมา เนื่องจากปัญหาในเรื่องของความคุ้มค่าและการจัดการสต๊อก เนื่องจากมูลค่าของข้อต่อท่อ PVC จะไม่สูงเท่าตัวท่อ ในการเลือกใช้ส่วนมากเราจะประหยัดในการเลือกใช้ท่อแบรนด์รองๆ เช่น ท่อตราเสือ, ท่อตรามือ, ท่อตราสามบ้าน, ท่อตรา TK และท่อตราช้าง (SCG)

ข้อต่อท่อ PVC แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สำหรับงานรับแรงดัน และงานระบายน้ำ (ไม่ต้องรับแรงดัน) ซึ่งการใช้งานข้อต่อนั้นจะไม่สามารถนำข้อต่อท่อแบบงานระบายน้ำมาใช้กับท่อ PVC แบบรับแรงดันได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดการเสียหาย ทำให้เวลาจะสั่งซื้อต้องตรวจสอบกับทางหน้างานให้มั่นใจ เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเงินและเวลา

ราคาข้อต่อท่อ PVC สำหรับงานรับแรงดัน ปี 2565

เฮียเชษฐขอนำเสนอตัวอย่างข้อต่อท่อ PVC ประเภทและขนาดต่างๆ ซึ่งที่จริงแล้ว มีหลากหลายกว่าที่ยกตัวอย่างมาอีกมาก แต่นำมาเพียงรุ่นที่นิยมใช้เพียงเท่านั้น ถ้าหากต้องการสอบถามถึงขนาดของข้อต่อท่อ PVC และราคาข้อต่อท่อ PVC แบรนด์อื่นๆ สามารถติดต่อเฮียมาได้โดยตรงเลย

หมายเหตุ : ราคานี้คือราคาตั้ง แต่เฮียจะมีส่วนลดเพิ่มให้เพื่อนๆ ทุกคน สามารถทักมาขอส่วนลดได้เลย!