จำหน่ายสปริงเกอร์ จัดส่งตรงถึงทุกหน้างาน

เฮียเชษฐจัดจำหน่ายสปริงเกอร์ ในราคาโรงงาน สั่งน้อยราคาถูก สั่งเยอะราคายิ่งถูกเพื่อผู้รับเหมาทุกคน สปริงเกอร์สำหรับงานประปาและงานอื่นๆ มีรอบรถส่งเป็นจำนวนมากทุกวัน ทำให้มั่นใจได้เลยว่างานของลูกค้าจะไม่สะดุด สามารถส่งงานได้ทันกำหนด

ดูตารางราคาสปริงเกอร์

ตารางราคาสปริงเกอร์แบบต่างๆ 

สปริงเกอร์ สายฝน

318

318-D

318-T

319-C

319-CY2

318-11

รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
318สปริงเกอร์ สายฝน เกลียวใน 3/4″x1/2″280-4602.5-50.5-34.00.-100
318-Dสปริงเกอร์ สายฝน 3 in 1 เกลียวใน 3/4″x1/2″280-4602.5-50.5-35.50.-100
318-Tสปริงเกอร์ สายฝน 2 in 1 หัวปะทะ เกลียวใน 3/4″x1/2″280-4602.5-50.5-35.50.-100
319-Cสปริงเกอร์ สายฝน 3 in 1 ฝาครอบ 1/2″280-4602.5-50.5-35.50.-100
319-CY2สปริงเกอร์ สายฝน 3 in 1 ฝาครอบ 1/2″280-4602.5-50.5-34.00.-100
318-11สปริงเกอร์ สายฝน พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″280-4602.5-50.5-320.00.-1

สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า

300B

300BR

300B-C1

300B-V2

300B-V3

รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
300Bสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-60.5-35.00.-100
300BRสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า เกลียวใน หมุนรอบตัว 3/4″x1/2″500-9004-60.5-37.00.-100
300B-C1สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า หมุนรอบตัว+ฝาครอบ 1/2″500-9004-60.5-37.50.-100
300B-C2สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า หมุนรอบตัว+ฝาครอบ 3/4″500-9004-60.5-38.50.-100
300B-V1สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า พร้อมวาล์ว PVC 1/2″500-9004-60.5-311.00.-50
300B-V2สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า พร้อมวาล์ว PVC 3/4″500-9004-60.5-313.00.-50
300B-V3สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.500-9004-60.5-311.00.-50
300B-V4สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น ใบสีฟ้า พร้อมวาล์ว PE 25 มม.500-9004-60.5-312.00.-50

สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม

300B-L
300B-RL
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
300B-Lสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-60.5-36.00.-100
300B-RLสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-60.5-37.00.-100

สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น

300
300R
300-C2
300-V1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
300สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-35.00.-100
300Rสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงหมุนรอบตัว เกลียวใน หมุนรอบตัว 3/4″x1/2″500-9004-50.5-37.00.-100
300-C1สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″500-9004-50.5-37.50.-100
300-C2สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″500-9004-50.5-38.50.-100
300-V1สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น สปริงเกอร์พร้อมวาล์ว PVC 1/2″500-9004-50.5-311.00.-50

สปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม (NUNI)

300L
300RL
300RLC
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
300-Lสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม (NUNI) เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-36.00.-100
300RLสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม (NUNI) หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-37.00.-100
300RLCสปริงเกอร์ ใบน้ำ 2 ชั้น โครงเหลี่ยม (NUNI) หมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″500-9004-50.5-37.50.-100

สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง)

301A
301A-R
301A-C1
301A-V1
301A-V3
301A-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
301Aสปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-35.00.-100
301A-Rสปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) หมุนรอบตัวเกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-36.50.-100
301A-C1สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″500-9004-50.5-37.50.-100
301A-C2สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″500-9004-50.5-38.50.-100
301A-V1สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) พร้อมวาล์ว PVC 1/2″500-9004-50.5-312.00.-50
301A-V2สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) พร้อมวาล์ว PVC 3/4″500-9004-50.5-313.00.-50
301A-V3สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.500-9004-50.5-311.00.-50
301A-V4สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) พร้อมวาล์ว PE 25 มม.500-9004-50.5-312.00.-50
301A-1สปริงเกอร์ ใบหูม้า (น้ำสูง) พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″500-9004-50.5-325.00.-1

สปริงเกอร์ ใบหูม้า โครงเหลี่ยม (NUNI)

301A-L
301A-RL
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
301A-Lสปริงเกอร์ ใบหูม้า โครงเหลี่ยม (NUNI) เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-36.00.-100
301A-RLสปริงเกอร์ ใบหูม้า โครงเหลี่ยม (NUNI) โครงหมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″500-9004-50.5-36.50.-100

สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย)

301B
301B-R
301B-C1
301B-V1
301B-V3
301B-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
301Bสปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) เกลียวใน 3/4″x1/2″500-8503.5-40.5-35.50.-100
301B-Rสปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) หมุนรอบตัวเกลียวใน 3/4″x1/2″500-8503.5-40.5-36.50.-100
301B-C1สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″500-8503.5-40.5-37.50.-100
301B-C2สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″500-8503.5-40.5-38.50.-100
301B-V1สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) พร้อมวาล์ว PVC 1/2″500-8503.5-40.5-312.00.-50
301B-V2สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) พร้อมวาล์ว PVC 3/4″500-8503.5-40.5-313.00.-50
301B-V3สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.500-8503.5-40.5-311.00.-50
301B-V4สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) พร้อมวาล์ว PE 25 มม.500-8503.5-40.5-312.00.-50
301B-1สปริงเกอร์ ใบหูช้าง (น้ำกระจาย) พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″500-8503.5-40.5-325.00.-1

สปริงเกอร์ ใบหูช้าง โครงเหลี่ยม (NUNI)

301B-L
301B-RL
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
301B-Lสปริงเกอร์ ใบหูช้าง โครงเหลี่ยม (NUNI) เกลียวใน 3/4″x1/2″780-1,4003.5-40.5-36.00.-100
301B-RLสปริงเกอร์ ใบหูช้าง โครงเหลี่ยม (NUNI) โครงหมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″780-1,4003.5-40.5-36.50.-100

สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล)

302-R
302-C1
302-V1
302-V3
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
302สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9504-70.5-35.50.-100
302-Rสปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9504-70.5-36.50.-100
302-C1สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″450-9504-70.5-37.50.-100
302-C2สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″450-9504-70.5-38.50.-100
302-V1สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) พร้อมวาล์ว PVC 1/2″450-9504-70.5-312.00.-50
302-V2สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) พร้อมวาล์ว PVC 3/4″450-9504-70.5-313.00.-50
302-V3สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.450-9504-70.5-311.00.-50
302-V4สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) พร้อมวาล์ว PE 25 มม.450-9504-70.5-312.00.-50
302-1สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ (น้ำไกล) พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″450-9504-70.5-325.00.-1

เฮียเชษฐ ศูนย์รวมสินค้าสำหรับงานก่อสร้างอย่างครบวงจร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรายการ โดยเฉพาะสปริงเกอร์ขนาดต่างๆ ซึ่งคุณสามารถตรวจราคาได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้แล้ว เฮียเชษฐยังยินดีให้คำปรึกษากับผู้รับเหมาเพื่อให้คุณได้รับสปริงเกอร์ในขนาดที่ต้องการ ในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าบริการของเฮียเชษฐได้ที่เบอร์: 097-234-5734 หรือทางไลน์แอด Line id : @hiachet (มีเครื่องหมาย@) เฮียเชษฐพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าอย่างเต็มที่

สปริงเกอร์ ใบทูเวย์ โครงเหลี่ยม

302-RL
320-B
320-BB
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
302-RLสปริงเกอร์ ใบทูเวย์ โครงเหลี่ยม โครง NUNI หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9504-70.5-36.50.-100
320-Bสปริงเกอร์ ใบทูเวย์ โครงเหลี่ยม โครงไชโย สีฟ้า เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9504-70.5-37.00.-100
320-BBสปริงเกอร์ ใบทูเวย์ โครงเหลี่ยม โครงไชโย สีดำ เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9504-70.5-36.00.-100

สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด)

305
304-C(CY1)
304-R
304-C1
304-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
305สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) ก้านสั้น เกลียวใน 3/4″x1/2″480-9003-50.5-35.00.-100
304-C(CY1)สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) ก้านสั้น ฝาครอบ PVC 1/2″480-9003-50.5-35.00.-100
304-Rสปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) ใบก้านยาว โครงหมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″480-9003-50.5-36.50.-100
304-C1สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) ใบก้านยาว โครงหมุนรอบตัวฝาครอบ PVC 1/2″480-9003-50.5-37.50.-100
304-C2สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) ใบก้านยาว โครงหมุนรอบตัวฝาครอบ PVC 3/4″480-9003-50.5-38.50.-100
304-1สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี (น้ำละเอียด) พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″480-9003-50.5-325.00.-1

สปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี โครงเหลี่ยม (NUNI)

304-RL
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
304-RLสปริงเกอร์ ใบบิ๊กซี โครงเหลี่ยม โครงเหลี่ยม (NUNI) หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″480-9003-50.5-36.50.-100

สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (เปลี่ยนรูน้ำได้)

320-1
320-6
320-7
324-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
320-1สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (มีติ่ง) เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9004-4.50.5-39.00.-100
320-5สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (มีติ่ง) พร้อมวาล์ว PVC 1/2″450-9004-4.50.5-314.00.-50
320-6สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (มีติ่ง) พร้อมวาล์ว PVC 3/4″450-9004-4.50.5-315.00.-50
320-7สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (มีติ่ง) พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.450-9004-4.50.5-314.00.-50
320-8สปริงเกอร์ NIKKO 2 in 1 (มีติ่ง) พร้อมวาล์ว PE 25 มม.450-9004-4.50.5-315.00.-50
320-11สปริงเกอร์ NIKKO 2 พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″450-9004-4.50.5-325.00.-1
324-1สปริงเกอร์ NIKKO 4 in 1 (มีติ่ง) เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9004-4.50.5-310.00.-100

สปริงเกอร์ NIKKO

320-3
320-C1
320-V2
320-V3
320-A
320-AB
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
320-3สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9004-60.5-311.00.-100
320-C1สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″450-9004-60.5-310.00.-100
320-C2สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″450-9004-60.5-311.00.-100
320-V1สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PVC 1/2″450-9004-60.5-315.00.-50
320-V2สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PVC 3/4″450-9004-60.5-316.00.-50
320-V3สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.450-9004-60.5-313.00.-50
320-V4สปริงเกอร์ NIKKO หมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PE 25 มม.450-9004-60.5-314.00.-50
320-Aสปริงเกอร์ NIKKO โครงไชโย สีฟ้า เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9004-60.5-37.00.-100
320-ABสปริงเกอร์ NIKKO โครงไชโย สีดำ เกลียวใน 3/4″x1/2″450-9004-60.5-36.00.-100

สปริงเกอร์ กันแมลง

318-A
318B
318-BC
318-BV
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
318-Aสปริงเกอร์ กันแมลง เกลียวนอก 1/2″100-2302.5-40.5-312.00.-100
318-Bสปริงเกอร์ กันแมลง เสียบสายไมโคร100-2302.5-40.5-39.00.-100
318-BCสปริงเกอร์ กันแมลง ฝาครอบ 1/2″100-2302.5-40.5-311.00.-100
318-BVสปริงเกอร์ กันแมลง พร้อมขาปัก+วาล์ว+สายไมโคร 60 ซม.100-2302.5-40.5-320.00.-50

สปริงเกอร์ใบบัว

305-LT
305-LTC
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
305-LTสปริงเกอร์ใบบัว เกลียวนอก 1/2″450-7500.5-40.5-28.00.-100
305-LTCสปริงเกอร์ใบบัว ต่อตรงเกลียวใน 1/2″450-7500.5-40.5-210.50.-100

สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส

303
303-R
303-C1
303-V1
303-V4
303-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
320-3สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส เกลียวใน 3/4″x1/2″550-9502-40.5-38.00.-100
320-C1สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″550-9502-40.5-310.00.-100
320-C2สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″550-9502-40.5-312.00.-100
320-V1สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 3/4″550-9502-40.5-313.00.-100
320-V2สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว วาล์ว PVC 1/2″550-9502-40.5-315.00.-50
320-V3สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว วาล์ว PVC 3/4″550-9502-40.5-316.00.-50
320-V4สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PE 16-20 มม.550-9502-40.5-314.00.-50
320-Aสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงหมุนรอบตัว พร้อมวาล์ว PE 25 มม.550-9502-40.5-315.00.-50
320-ABสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″550-9502-40.5-325.00.-1

สปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงเหลี่ยม (NUNI)

303-L
303-RL
303-LM
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
303-Lสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงเหลี่ยม เกลียวใน 3/4″x1/2″550-9502-40.5-39.00.-100
303-RLสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงเหลี่ยม หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″x1/2″550-9502-40.5-310.00.-100
303-LMสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงเหลี่ยม เกลียวใน 3/4″x1/2″550-9502-40.5-39.00.-100
303RLCสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส โครงเหลี่ยม หมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″550-9502-40.5-310.00.-100

สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม.

313
313-B
314
313-C
313-11
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
313สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม. เกลียวนอก 1/2″ พร้อมหัวฉีดน้ำ570-1,2007-120.5-440.00.-1
313-Bสปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม. เกลียวนอก 3/4″ พร้อมหัวฉีดน้ำ570-1,2007-120.5-450.00.-1
314สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม. เกลียวใน 3/4″ พร้อมหัวฉีดน้ำ570-1,2007-120.5-450.00.-1
313-Cสปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม. หมุนรอบตัว ฝาครอบ PVC 1/2″570-1,2007-120.5-440.00.-1
313-11สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 3 มม. พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″ พร้อมหัวฉีดน้ำ570-1,2007-120.5-475.00.-1

สปริงเกอร์ ปรับองศา แบบแนน

313-R
313R-11

รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
313-Rสปริงเกอร์ ปรับองศา แบบแนน เกลียวนอก 1/2″470-1,0007-120.5-450.00.-1
313R-11สปริงเกอร์ ปรับองศา แบบแนน พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″470-1,0007-120.5-475.00.-1

สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 4 มม.

314-M
314M-11
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
314-Mสปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 4 มม. เกลียวนอก 3/4″840-1,7007-140.5-450.00.-1
314M-11สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 4 มม.พร้อมขาปักสายยาง 3/4″x5/8″x1/2″840-1,7007-140.5-475.00.-1

สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 5 มม.

315
316
315-1
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
315สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 5 มม. เกลียวนอก 3/4″ พร้อมหัวฉีดน้ำ750-2,5006-150.5-3130.00.-1
316สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 5 มม. เกลียวใน 1″ พร้อมหัวฉีดน้ำ750-2,5006-150.5-3140.00.-1
315-1สปริงเกอร์ แบบแนน รูน้ำ 5 มม.พร้อมขาปักสายยาง 1/2″x5/8″x3/4″ พร้อมหัวฉีดน้ำ750-2,5006-150.5-3150.00.-1

สปริงเกอร์น้ำออก 2 ทาง

313-2W
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
313-2Wสปริงเกอร์น้ำออกสองทาง เกลียวนอก 1/2″180-4200.5-102-390.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวใน 3/4″

314-R
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
314-R1,300-2,5006-91.5-4160.00.-1

สปริงเกอร์ ตีกลับ เกลียวใน 3/4″

143-T
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
314-T420-6507-81.5-4100.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวนอก 3/4″

315-OR
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
315-OR750-1,45010-151.5-4160.00.-1

สปริงเกอร์ ปรับองศา เกลียวนอก 3/4″

315-RP
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
315-RP800-1,8005-71.5-4160.00.-1

สปริงเกอร์ ปรับองศา เกลียวใน 1″

316-2
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-21,750-2,85011-161.5-4320.00.-1

สปริงเกอร์ 3 หัวฉีด เกลียวใน 1″

316-3
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-31,150-2,45011-141.5-4110.00.-1

สปริงเกอร์ 4 หัวฉีด เกลียวใน 1″

316-4
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-41,200-2,8008.5-151.5-4120.00.-1

สปริงเกอร์ 5 หัวฉีด เกลียวใน 1″

316-5
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-51,800-2,1009-121.5-4170.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวใน 1″

316-R
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-R750-1,8008-181.5-4220.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวใน 1″

316-OR
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-OR430-1,1506-141.5-4175.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวนอก 1/2″

313-J1
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
313-J1160-3806-80.5-3100.00.-1

สปริงเกอร์ หมุนรอบตัว เกลียวนอก 1/2″

313-J2
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
313-J2160-3806-80.5-3100.00.-1

สปริงเกอร์หัวทองเหลือง ปรับองศา เกลียวนอก 3/4″

315-RB
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
315-RB2,300-2,80013-151-4220.00.-1

สปริงเกอร์อะลูมิเนียม เกลียวใน 1″

316-AL
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-AL1,870-2,84015-201-4700.00.-1

สปริงเกอร์ตีกลับอะลูมิเนียม เกลียวในทองเหลือง 1″

316-ALB
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-ALB1,000-3,70012-171-4800.00.-1

สปริงเกอร์หมุนรอบตัวอะลูมิเนียม เกลียวในทองเหลือง 1 1/2″

316-ALR
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
316-ALR3,000-20,50015-301-42,100.00.-1

สปริงเกอร์ตีกลับอะลูมิเนียม เกลียวในทองเหลือง 1 1/2″

323-ALB
รหัสสินค้าปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
323-ALB3,000-20,50015-301-42,300.00.-1

สปริงเกอร์ยิงไกล อะลูมิเนียม เกลียวในทองเหลือง

323-AL
รหัสสินค้ารายละเอียดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
323-ALเกลียวใน 1 1/2″7,000-9,00020-251-414,501
333-ALเกลียวใน 2″14,000-17,00025-301-42,000.00.-1
334-ALเกลียวใน 2 1/2″24,000-28,00030-351-43,400.00.-1

วัสดุก่อสร้างครบวงจร

ครอบคลุมทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง ท่อ สายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ต่างๆ ไปจนถึงสีทาบ้าน ผู้รับเหมาสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานของเราโดยตรง

ราคาดีที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณ

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชื่อดังต่างๆ มากมาย เฮียเชษฐจึงสามารถนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างของแท้จากแบรนด์ในราคาพิเศษ (มีส่วนลดเริ่มต้นที่ 10%) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของผู้รับเหมา

คุณภาพคือหัวใจหลัก

เฮียเชษฐรู้ว่าสินค้าคุณภาพคือสิ่งที่ผู้รับเหมามองหา เราจึงคัดเลือกแบรนด์สินค้า รุ่น และสเป็คที่ดีที่สุดมาอยู่บนร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ของเรา เพื่อให้คุณได้สินค้าคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน และในราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

สปริงเกอร์อะตอมตัวพลาสติก หมุนรอบตัวเกลียวใน

3-AT15FC
3-AT15PC
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลิตร:ชม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ปรับองศาราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT15FC1″1.35-3.3014-182-2.45ไม่ได้220.00.-1
333-AL1″1.35-3.3025-301-4ได้350.00.-1

สปริงเกอร์อะตอมทองเหลืองหมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-AT22
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT221″2.8-8.615-211.5-41,800.00.-1

สปริงเกอร์อะตอมทองเหลือง หมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-ATB30
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AB301 1/2″6-23.5017-312-63,300.00.-1

สปริงเกอร์อะตอม หมุนรอบตัว

3-AT27FC
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT27FC1 1/2″3-10.716-261.5-42,250.00.-1

สปริงเกอร์ตุรกียิงไกล หมุนรอบตัว

3-AT30FC
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT30FC1 1/2″6-16.217-272-52,500.00.-1

สปริงเกอร์อะตอม หมุนรอบตัว

3-AT28FC
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT28FC1 1/2″6.5-18.819-282-52,700.00.-1

สปริงเกอร์อะลูมิเนียมอะตอม หมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-AT40
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-AT402″11.70-31.9022-392-58,500.00.-1

สปริงเกอร์ดูคาร์หมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-DU70
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-DU701 1/2″6.5-30.9018-362-613,500.00.-1

สปริงเกอร์ดูคาร์อะลูมิเนียมหมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-DU80
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-DU802″7-4424-472-615,000.00.-1

สปริงเกอร์ดูคาร์อะลูมิเนียมหมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-DU100
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-DU1002″24-7632-533-725,000.00.-1

สปริงเกอร์ดูคาร์อะลูมิเนียมหมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-DU150
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-DU1502 1/2″30-10837-633-733,000.00.-1

สปริงเกอร์ดูคาร์อะลูมิเนียมหมุนรอบตัว ปรับองศาได้

3-DU200
รหัสสินค้าขนาดปริมาณน้ำ(ลบม./ซม.)รัศมี(เมตร)แรงดัน(บาร์)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-DU2003″83-18954-795-848,000.00.-1

ขาตั้งสปริงเกอร์ 3 ขาเกลียวนอก

3-YU1
รหัสสินค้ารุ่นขนาด(นิ้ว)แรงดัน(kg/cm)ความสูง(ซม.)น้ำหนัก(กก.)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-YU12″ Mini Eco Stant1″490-1353.71,620.-1
3-YU1 1/21.5″ Pro Eco Stant1 1/2″4105-1456.51,920.-1

ขาตั้งสปริงเกอร์ 4ขาเกลียวนอก

รหัสสินค้ารุ่นขนาด(นิ้ว)แรงดัน(kg/cm)ความสูง(ซม.)น้ำหนัก(กก.)ราคา(ตัว)บรรจุ(ถุง)
3-YU22″ QC Stant2″5125-145145,400.-1
3-YU2 1/22.5″ Pro Eco Stant2 1/2″7105-155156,000.-1
3-YU33″ Eco Stant3″100-146166,600.-1

ข้อต่อสวมเร็วอะลูมิเนียม

3-QCAL1
รหัสสินค้าขนาดน้ำเข้า(นิ้ว)ขนาดน้ำออก(นิ้ว)ใช้กับรุ่นราคา(ตัว)บรรจุ(กล่อง)
3-QCAL12″2″3-AT40/3-AT42FC/3-DU80/3-DU1001,800.-1
3-QCAL22″1 1/2″3-AT30/3-AT27FC/3-ATB25/3-AT28/3-DU701,800.-1
3-QCAL32 1/2″2 1/2″Ducar 1502,700.-1
3-QCAL43″3″Ducar 2002,900.-1

มินิสปริงเกอร์

เฮียเชษฐมีบริการจำหน่ายมินิสปริงเกอร์หลากหลายขนาด มีให้เลือกหลายยี่ห้อ ซึ่งสินค้าที่สั่งซื้อจากเรา สามารถมั่นใจได้เลยว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างแน่นอน เพราะว่าเราคัดแล้วว่า “ดีที่สุด” และ “ราคาถูกที่สุด” 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะ เช็คราคามินิสปริงเกอร์. คลิกเพื่อดูรายละเอียด

** สั่งซื้อเยอะยิ่งคุ้ม เพราะเฮียเชษฐมีส่วนลดให้เพียบ

คำถามเกี่ยวกับสปริงเกอร์

เฮียเชษฐเราคือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ราคาโรงงาน ส่งถึงหน้างานทั่วประเทศ เรามีสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น.
ท่อpvc
ท่อPE
ท่อPPR
ท่อเดินสายไฟ
เหล็กกล่อง
กระเบื้องปูพื้น
สายยาง
สายไฟ
บอลวาล์ว

และอื่นๆอีกหลายประเภท. ท่านสามารถติดต่อกับทีมงานเพื่อขอแคตตาล็อคได้

บริการจัดส่งทั่วประเทศ


บริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี ดูแลการจัดส่งสินค้าทุกประเภทถึงหน้าไซส์งาน