เหล็กกล่อง ราคาถูก ส่งเร็ว คุณภาพมาตรฐาน

เฮียเชษฐขายเหล็กกล่องดำ หรือที่ช่างเรียกติดปากกันว่าแป๊ปเหลี่ยม ในราคาโรงงาน สั่งน้อยก็ราคาถูก สั่งเยอะราคาก็ยิ่งถูกเพื่อผู้รับเหมาทุกคน เหล็กกล่องสำหรับงานก่อสร้างและงานอื่นๆ มีรอบรถส่งเหล็กเป็นจำนวนมากทุกวัน ทำให้มั่นใจได้เลยว่างานของลูกค้าจะไม่สะดุด สามารถส่งงานได้ทันกำหนด

ราคาเหล็กกล่อง ขนาดต่างๆ

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.2 MM(12 มม.)2.482
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.4 MM(11.8 มม.)2.8190
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.6 MM(12 มม.)3.3101
เหล็กกล่อง 5/8″ x 5/8″ x 1.2 MM(16 มม.)3.2100
เหล็กกล่อง 5/8″ x 5/8″ x 1.4 MM(16 มม.)3.75114
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.2 MM(18 มม.)3.4596
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.2 MM(19 มม.)3.8105
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.4 MM(18 มม.)4108
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.6 MM(18 มม.)4.65120
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.7 MM(18 มม.)5.05128
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.2 MM(21 มม.)4.26114
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.4 MM(21.4 มม.)4.9126
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.7 MM(21.4 มม.)5.9144
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.9 MM(20.9 มม.)6.55156
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(22 มม.)4.23119
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(24.5 มม.)5.15140
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(22มม.)5130
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(24.3 มม.)JIS5.9153
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.5 MM(25 มม.)JIS6.25160
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.6 MM(22มม.)5.8147
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(22มม.)6.3155
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(24.4 มม.)JIS7.1173
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.8 MM(25.15 มม.)JIS6.4182
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.9 MM (22มม.)6.9166
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.0 MM มอก(24.5 มม.)7.7187
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.3 MM(24.2มม.)8.5202
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.4 MM(24มม.)9.7229
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.6 MM(24.4)10.4245
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 3.2 MM JIS(24.8 มม.)11.6288
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2 MM(30)6158
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2 MM(31.8)6.75175
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.4 MM(30)7.1179
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.4 MM(31.7)JIS7.85196
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.6 MM(30 มม.)8.3206
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.7 MM(32.2)JIS9.4226
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.9 MM(30)9.85233
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.3 MM มอก(31.6)11.5268
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.4 MM(30.7)12.3289
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.6 MM(30.8)13.2309
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 3.2 MM(31.6)มอก15352
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.2 MM(35.3)7.4192
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.2 MM(37.5)7.9208
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.4 MM(35.7*1.4)8.5213
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.4 MM(37.8)JIS9.4234
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.6 MM(35.5)9.75241
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.7 MM(35)10.3247
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.7 MM(37.8)JIS11.4273
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.9 MM(35.2)11.52271
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.0 MM(37.5)12.5294
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.3 MM(37) มอก14.2319
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.5 MM(36.8*2.4)14.55343
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.7 MM(35.6)15.5365
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 3.2 MM(37.5*2.9)18.2429
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.2 MM(39.4)JIS8.7234
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.4 MM(39.4)9.9247
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.7 MM(39)12270
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.0 MMJIS(39.2)13.5332
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.3 MM(39.3*2.1)14.8365
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.5 MM(39.7*2.3)15.9392
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.8 MM(39.5)18.1444
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 3.2 MM(39.3)19.6488
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 4.0 MM(39.2)23.5644
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.2 MM(45.1)9.9264
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.4 MM(44.86)11.4293
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.7 MM(45)13.85344
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 2.3 MM(45.1)16.6405
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 3.2 MM(45.1)22.4545
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.5 MM(59.1*1.4)15384
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.7 MM(59.3)18.3415
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.7 MM(58.5*1.65)JIS17.3433
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.0 MM(59.2*1.9) JIS20.3499
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.3 MM(59*2.1) มอก22.45549
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.8 MM JIS(58.8)27.7680
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 3.2 MM มอก(58.5)30.85746
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 4.0 MM มอก(59.5)37.5944
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 4.5 MM JIS(59)42.11,073
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 6.0 MM JIS(58.8)551,405
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 1.9 MM(64)22.4520
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.3 MM(63.9*2.1)JIS24.5580
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.5 MM(65)29.3680
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.7 MM(64.4*2.6)30.6692
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 3.2 MM(64.7*2.9)JIS34788
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 4.0 MM(65.6*3.7)JIS41.51,042
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 4.5 MM(65*4.2)JIS45.81,165
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 6.0 MM(64.9*5.6)JIS591,518
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 3.2 MM(80.6*2.9)JIS42.91,003
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 4.5 MM(80*4.2)JIS58.61,423
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 6.0 MM(80.9*5.6)JIS77.61,910
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 2.3 MM34.5809
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 3.5 MM53.21,186
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 4.5 MM JIS(88.3)64.71,550
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 3.2 MMมอก. 2.95 มม.47.91,132
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 4.0 MMมอก. 3.6558.551,403
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 6.0 MM JIS85.752,103

ราคาเหล็กแผ่นดำ ขนาดต่างๆ

ขนาดราคา/กก.ราคา/กก. (เครดิต)
1.2มม. x 4′ x 8′1,000/แผ่น1,020/แผ่น
1.4มม. x 4′ x 8′1,145/แผ่น1,170/แผ่น
1.5มม. x 4′ x 8′1,225/แผ่น1,250/แผ่น
2มม. x 4′ x 8′33.534.2
2.5มม. x 4′ x 8′33.534.2
3มม. x 4′ x 8′33.534.2
4มม. x 4′ x 8′33.534.2
4.3มม. x 4′ x 8′33.534.2
5มม. x 4′ x 8′33.534.2
5.8มม. x 4′ x 8′33.534.2
8มม. x 4′ x 8′33.534.2
9มม. x 4′ x 8′33.534.2
10มม. x 4′ x 8′33.534.2
12มม. x 4′ x 8′33.534.2
15มม. x 4′ x 8′34.535.2
16มม. x 4′ x 8′34.535.2
19มม. x 4′ x 8′34.535.2
20มม. x 4′ x 8′34.535.2
22มม. x 4′ x 8′34.535.2
25มม. x 4′ x 8′34.535.2
28มม. x 4′ x 8′34.535.2
30มม. x 4′ x 8′34.535.2
32มม. x 4′ x 8′34.535.2
2มม. x 5′ x 10′33.534.2
2.5มม. x 5′ x 10′33.534.2
2.9มม. x 5′ x 10′33.534.2
4มม. x 5′ x 10′33.534.2
4.5มม. x 5′ x 10′33.534.2
5.8มม. x 5′ x 10′33.534.2
8มม. x 5′ x 10′33.534.2
9มม. x 5′ x 10′33.534.2
10มม. x 5′ x 10′33.534.2
12มม. x 5′ x 10′33.534.2
15มม. x 5′ x 10′34.535.2
16มม. x 5′ x 10′34.535.2
19มม. x 5′ x 10′34.535.2
20มม. x 5′ x 10′34.535.2
22มม. x 5′ x 10′34.535.2
25มม. x 5′ x 10′34.535.2
28มม. x 5′ x 10′34.535.2
30มม. x 5′ x 10”34.535.2
32มม. x 5′ x 10′34.535.2
2.9มม. x 5′ x 20′33.534.2
4.5มม. x 5′ x 20′33.534.2
5.8มม. x 5′ x 20′33.534.2
8มม. x 5′ x 20′33.534.2
9มม. x 5′ x 20′33.534.2
10มม. x 5′ x 20′33.534.2
12มม. x 5′ x 20′33.534.2
15มม. x 5′ x 20′34.535.2
16มม. x 5′ x 20′34.535.2
19มม. x 5′ x 20′34.535.2
20มม. x 5′ x 20′34.535.2
22มม. x 5′ x 20′34.535.2
25มม. x 5′ x 20′34.535.2
28มม. x 5′ x 20′34.535.2
30มม. x 5′ x 20′34.535.2
32มม. x 5′ x 20′34.535.2

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 1X1

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(22 มม.)4.23119
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(24.5 มม.) 5.15140
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(22มม.)5130
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(24.3 มม.)JIS5.9153
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.5 MM(25 มม.)JIS6.25160
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.6 MM(22มม.)5.8147
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(22มม.)6.3155
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(24.4 มม.)JIS7.1173
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.8 MM(25.15 มม.)JIS6.4182
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.9 MM (22มม.)6.9166
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.0 MM มอก(24.5 มม.)7.7187
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.3 MM(24.2มม.)8.5202
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.4 MM(24มม.)9.7229
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.6 MM(24.4)10.4245
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 3.2 MM JIS(24.8 มม.)11.6288

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 2X2

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.2 MM(47.4)9.9258
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.2 MM(49.6) JIS10.7276
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.4 MM(47.5)11.6289
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.4 MM(50)JIS12.4307
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.6 MM(49)13.5335
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.7 MM (49.7)JIS15.1362
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.9 MM(47)15.85372
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.0 MM(49.5)JIS16.6395
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.3 MM (49)มอก18.5444
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.4 MM(47.5)19.8466
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.6 MM(47.7)21.4501
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.8 MM(49.8)JIS22.25520
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 3.2 MM(49*3.0)มอก24.75588
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 3.5 MM(49*3.3)JIS27.15643
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 4.0 MM(49.5*3.8)JIS30.2749
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 4.5 MM(49.7*4.2)33.85850
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 5.0 MM(49.4) JIS37.4958
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 6.0 MM(50*5.6) JIS43.51,118

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 3X3

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 1.4 MM(74.2) JIS19.1478
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 1.7 MM(75) JIS23.2549
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.0 MM(74.2*1.9)JIS25.5594
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.3 MM(74*2.1)JIS28650
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.4 MM(73.75*2.45)32735
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.6 MM(73.9)34.7798
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 3.2 MM(74.2*2.9)38.5898
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 3.5 MM(74.2*3.3)42.3992
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 4.0 MM(75*3.7)47.61,179
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 4.5 MM(74.4*4.2)JIS53.71,349
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 5.0 MM(74.3*4.7)JIS591,482
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 6.0 MM(75*5.6)68.61,781

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 4X4

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 1.8 MM JIS31.6747
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.0 MM(99.1*1.9)JIS35812
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.3 MM(99.5*2.1)38.3889
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.5 MM JIS43.81,017
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.8 MM JIS47.61,103
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 3.2 MM(99.6*2.9)มอก.52.91,229
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 3.5 MM(99.9*3.25) JIS58.11,360
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 4.0 MM(99.8*3.6)มอก.65.961,632
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 5.0 MM(100*4.6)JIS80.52,049
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 6.0 MM(99*5.5)JIS95.252,447
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 8.0 MM(99.1*7.6)JIS1243,936
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 9.0 MM(99.5*8.4)JIS139.44,475
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 10.0 MM(100.4*9.7)JIS155.85,089

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 5X5

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.3 MM(124*2.1)48.81,147
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.5 MM(124.4*2.4)JIS55.11,301
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.7 MM(124.7*2.7)59.81,400
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 3.2 MM(124*2.9)66.61,577
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 4.0 MM(124.4*3.7)82.42,071
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 5.0 MM(125.9*4.6)101.22,544
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 6.0 MM(124*5.5)JIS120.23,094
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 9.0 MM(124.6*8.4)JIS177.25,582

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 6X6

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 2.3 MM(149.9*2.1)63.651,525
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 2.7 MM(148*2.6)71.61,715
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 3.2 MM(149.9*2.9)JIS80.81,936
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 4.0 MM(149.5*3.7)JIS99.82,540
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 4.5 MM(149*4.2)110.82,819
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 6.0 MM(151.7)1463,757
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 8.0 MM(149*7.4)JIS192.35,909
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 9.0 MM(150.4*8.5)JIS2176,982
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 12.0 MMJIS2808,988

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 7X7

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 7″ x 7″ x 4.5 MM(174.2*4.2)JIS130.24,331
เหล็กกล่อง 7″ x 7″ x 9 MM(174.9*8.4)JIS254.88,562

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 8X8

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 5.0 MM(199.3*4.6)JIS165.44,400
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 6.0 MM(199.2*5.6)มอก.197.75,298
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 7.0 MM(199.2*5.6)JIS232.96,795
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 8.0 MM(200.7*7.3)มอก.260.27,954
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 9.0 MM(200*8.5) มอก.295.69,231
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 12.0 MM(199.7*11.9)JIS38212,250

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 10X10

ขนาดเหล็กกล่องน้ำหนัก (กก.)ราคา (บาท)
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 4.5 MM(248*4.2)JIS188.55,939
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 5.0 MM(249.2*4.5)JIS2086,554
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 6.0 MM(249*5.7)JIS248.27,819
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 8.0 MM(249*7.4)JIS329.210,271
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 9.0 MM(249*8.5)JIS372.211,757
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 10 MM(250*9.3)JIS40512,994
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 12 MM(251.6*11)JIS484.515,545

ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 12X12

เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 4.2 MM2306,441
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 4.5 MMJIS228.57,199
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 5.0 MM(300*4.8)JIS252.87,965
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 6.0 MM(298*5.8)JIS302.29,520
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 8.0 MM(299*7.4)JIS395.212,451
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 9.0 MM(299*8.3)JIS448.514,216
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 10.0 MM(299*9.1) JIS492.815,809
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 12.0 MM(300*11) JIS586.318,749

ราคาเหล็กกล่องแบน ขนาดต่างๆ

ขนาดเหล็กกล่องแบนน้ำหนัก (กก.)จำนวนเส้นต่อมัดราคาต่อเส้น ไม่รวม VAT
25×6 มม. x 6ม.7.1288206
25×9 มม. x 6ม.10.6198308
25×12 มม. x 6ม.14.16144411
32×6 มม. x 6ม.9238261
32×9 มม. x 6ม.13.56154393
32×12 มม. x 6ม.18.09112525
38×6 มม. x 6ม.10.7198310
38×9 มม. x 6ม.16.1132467
38×12 มม. x 6ม.21.596624
50×6 มม. x 6ม.14.1150409
50×9 มม. x 6ม.21.2100615
50×12 มม. x 6ม.28.375821
50×16 มม. x 6ม.37.7551,139
50×19 มม. x 6ม.44.7451,350
50×25 มม. x 6ม.58.9351,780
65×6 มม. x 6ม.18.4112534
65×9 มม. x 6ม.27.576798
65×12 มม. x 6ม.36.7561,064
65×16 มม. x 6ม.49441,480
65×19 มม. x 6ม.58.1361,755
65×25 มม. x 6ม.76.8282,320
75×6 มม. x 6ม.21.299615
75×9 มม. x 6ม.31.866922
75×12 มม. x 6ม.42.4481,230
75×16 มม. x 6ม.56.5361,706
75×19 มม. x 6ม.67.1302,026
75×25 มม. x 6ม.88.3242,667
100×6 มม. x 6ม.28.370821
100×9 มม. x 6ม.42.4541,230
100×12 มม. x 6ม.56.5381,639
100×16 มม. x 6ม.75.4282,277
100×19 มม. x 6ม.89.5242,703
100×25 มม. x 6ม.117.8183,558

เฮียเชษฐ ศูนย์รวมสินค้าสำหรับงานก่อสร้างอย่างครบวงจร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรายการ โดยเฉพาะเหล็กกล่องขนาดต่างๆ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบน้ำหนักของเหล็กกล่องและราคาได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้แล้ว เฮียเชษฐยังยินดีให้คำปรึกษากับผู้รับเหมาเพื่อให้คุณได้รับเหล็กกล่องในขนาดที่ต้องการ ในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าบริการของเฮียเชษฐได้ที่เบอร์: 097-234-5734 หรือทางไลน์แอด Line id : @hiachet (มีเครื่องหมาย@) เฮียเชษฐพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าอย่างเต็มที่

บริการจัดส่งทั่วประเทศ


บริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี ดูแลการจัดส่งสินค้าทุกประเภทถึงหน้าไซส์งาน