มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด และให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015