]บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  ( S.SUPER CABLE CO.,LTD. )  ตั้งอยู่ที่ 99/3 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน 2552 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 15,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ตลอดจนวิศวกรเป็นคนไทยทั้งหมด เพื่อดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า ชนิดตัวนำทองแดง และอลูมิเนียม ซึ่งมีคุณภาพดีตรงตามมาตราฐานสากล ทองแดงเต็ม พีวีซีใหม่ มาร์คเมตร มอก. 11-2553 , มอก. 293-2541 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ดาวน์โหลดแคตาล็อก

 

 

สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กที่ต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับแวดวงวัสดุก่อสร้าง ร้านเฮียเชษฐยินดีให้คำปรึกษา ตัวแทน
จำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างราคาย่อมเยา สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก.