บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด หรือ TAP ได้เริ่มต้นก้าวแรกเมื่อปี พ.ศ. 2506 ภายใต้ชื่อบริษัท ทอผ้ามหาคุณ จำกัด ก่อนจะวางรากฐานอันมั่นคงภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนกระทั่งปัจจุบัน