ประเภทสินค้า

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ


กลุ่มสินค้า

ท่อทั้งหมด


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง 


 

Similar Posts