เหล็กเส้น 2 หุน คุณภาพคุ้มค่า ราคาเหล็กเส้น 2 หุน เส้นละเท่าไร

เหล็กเส้น 2 หุน เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นเหล็กเส้นที่นิยมใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงได้มาก นิยมในการใช้ทำปอกเสาและปอกคาน ถือเป็นเหล็กที่เป็นพื้นฐานสำคัญและอเนกประสงค์ในวงการก่อสร้าง โดยจะใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างรูปร่างให้กับโครงสร้างต่างๆ ของงานก่อสร้าง ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหล็กเส้น 2 หุน คืออะไร เหล็กเส้น 2 หุน ยาวกี่เมตร ประเภทและการใช้งานของเหล็กเส้น 2 หุน ตลอดจนคุณภาพและราคาของเหล็กเส้นว่าเป็นอย่างไร มีราคาเท่าไหร่บ้าง วันนี้มีคำตอบให้ได้ค้นหากัน 

 

เหล็กเส้น 2 หุน คืออะไร มีคุณภาพมาตรฐานอย่างไรบ้าง 

เหล็กเส้น 2 หุน เป็นภาษาช่างที่ชอบใช้กัน โดยคำว่า หุน มีที่มาจากมาตราวัด ตวง ชั่ง ของจีนโบราณ ซึ่งถือเป็นหน่วยวัดความยาวหรือความหนาของวัสดุสิ่งของต่างๆ การเรียกขนาดของเหล็กจะเป็นการแปลงค่า การที่แปลงจากมิลลิเมตรมาเป็นหุนนั่นเอง ซึ่งเป็นการเรียกของคนที่อยู่ในวงการก่อสร้าง โดยแต่ละคนก็จะถนัดเรียกหน่วยของเหล็กเส้นไม่เหมือนกัน โดยจะเรียกตามความถนัดหรือความเคยชินนั่นเอง โดยความรู้พื้นฐานทั่วไปและคุณภาพมาตรฐานของเหล็กเส้นที่ควรรู้ ดังนี้

 • 1 หุน จะมีขนาดเท่ากับ 1.8 ส่วนของนิ้ว หรือ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน 
 • หากจะถามว่าเหล็กเส้น 2 หุน เท่ากับกี่มิล ต้องบอกเลยว่าเหล็กเส้น 2หุนจะมีขนาดเท่ากับ 6 มิลลิเมตรหรือ 1/4 นิ้วนั่นเอง 
 • โดยปกติเหล็กเส้น 2 หุนจะยาว 10 เมตร และ 12 เมตร ซึ่งเหล็กเส้น 2 หุน น้ำหนัก 2.22 กิโลกรัม 
 • มาตรฐานของเหล็กเส้นจะมีความแข็งแรง โดยมีกำลังจุดครากที่มีค่าไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
 • มีความต้านทานแรงดึงสูงสุดที่มีค่าไม่น้อยกว่า 4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
 • มีความยืดหยุ่นสูงสุดไม่น้อยกว่า 20% 
 • มีความหนาแน่นเท่ากับ 7.85 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 •  

เหล็กเส้น 2 หุน ราคา เท่าไหร่ จึงจะมีคุณภาพที่คุ้มราคา

ราคาของเหล็กเส้น 2 หุน หรือขนาด 6 มิลลิเมตร จะมีราคาที่อาจจะแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพของวัสดุ ซึ่งควรจะต้องพิจารณาเลือกให้ดี ตลอดจนอัพเดทราคาอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้คุณภาพที่คุ้มราคานั่นเอง 

 • เหล็กเส้น 1 หุน ราคา 10.81 / เส้น
 • เหล็กเส้น 2 หุน ราคา 36.75 / เส้น
 • เหล็กเส้น 3 หุน ราคา 90.3 / เส้น
 • เหล็กเส้น  4 หุน 6 เมตร ราคา 183.26 / เส้น
 • เหล็กเส้น 6 หุน ราคา 393.73 / เส้น
 • เหล็กเส้น 6 หุน 6 เมตร ราคา 393.75 / เส้น

ความแตกต่างระหว่างเหล็กเส้นเต็มกับเหล็กเส้น 2 หุนเบา

เหล็กเส้น 2 หุน ที่มักจะใช้ในการก่อสร้างนอกจากจะมีเหล็กเต็มหรือเหล็ก SR แล้วยังมีเหล็กเส้น 2 หุนเบาหรือเหล็กไม่เต็ม ซึ่งสามารถที่จะใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกัน แต่จะไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะๆ เหมาะสำหรับช่างหรือเจ้าของบ้านที่อยากจะประหยัดเงินค่าเหล็ก แต่ความแข็งแรงก็อาจจะมีไม่มากนัก ฉะนั้นหากต้องการที่จะให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ได้นานหลายสิบปี ควรจะต้องใช้เหล็กเต็มหรือเหล็ก SR เพราะจะมีความเหนียว มีความคงทนมีมาตรฐานและใบรับรอง จะทำให้อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีปัญหารอยแตกร้าวในอนาคต 

ประเภทและการใช้งานของเหล็กเส้น 2 หุน 

เหล็กเส้น 2 หุน ถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญ หากได้ผลิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกการรับประกันคุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุที่นำมาใช้ผลิต ซึ่งในการใช้เหล็กเส้นที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้โครงสร้างในการก่อสร้างมีความมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เหล็กเส้น 2 หุน เส้นกลม  (Round Bar)  

เป็นเหล็กเส้นที่มีผิวสัมผัสเรียบและกลมทั้งหมด จะมีคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูงและนิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการทำโครงสร้าง มักจะถูกใช้งานเป็นเหล็กปลอกในคานหรือในเสา เหล็กเส้นกลมขนาด 2 หุนจะใช้ในงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก โดยขนาดมาตรฐานคือ 6 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐานคือ 10 เมตร และ 12 เมตร โดยอาจจะสั่งตัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้เช่นเดียวกัน 

2. เหล็กเส้น 2 หุน แบบข้ออ้อย (Deformed Bar) 

เหล็กเส้นข้ออ้อย คือเหล็กเส้นกลมที่มีลักษณะเด่นด้วยผิวจะมีรูปแบบพิเศษ อาจจะมีการบั้งเพื่อเสริมกำลังยึดเกาะระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็กเส้น ใช้งานสำหรับการก่อสร้างเสริมคอนกรีตในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ถนน คอนกรีต สะพาน เป็นต้น 

การใช้งานของเหล็กเส้น 2 หุน ในการก่อสร้าง 

เหล็กเส้น 2 หุน จะถูกใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงและช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการใช้งานดังต่อไปนี้ 

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จะใช้งานเหล็กเส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีตที่จะต้องรับแรงกดและแรงดึงที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควร 

2. งานก่ออิฐ 

จะใช้งานเหล็กเส้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเสถียรภาพในโครงสร้างของอิฐ ช่วยป้องกันการแตกร้าว จะช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากทนทาน 

วิธีการเลือกเหล็กเส้น 2 หุน เพื่อให้ได้คุณภาพคุ้มราคามากที่สุด 

ในการพิจารณาเลือกซื้อเหล็กเส้น 2 หุน เพื่อให้ได้เหล็กเส้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • จะต้องเลือกเหล็กเส้นที่มีผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตากลมไม่บิดเบี้ยว ไม่มีลูกคลื่นหรือมีรอยแตกหัก 
 • เมื่อทำการดัดโค้งงอจะไม่มีรอยแตกหรือไม่หักได้ง่ายๆ 
 • เหล็กเส้นจะต้องไม่เป็นสนิมจนผุพัง 
 • การเลือกซื้อเหล็กเส้นควรจะต้องพิจารณาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและดูน้ำหนักที่ได้มาตรฐานด้วย เพื่อจะได้สินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคามากที่สุดนั่นเอง โดยควรจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
  • เลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
  • เลือกเหล็กเส้นที่มีความยาวเหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้น 
  • เลือกเหล็กเส้นที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
  • เลือกเหล็กเส้นมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมาตรฐานที่ได้ 

เหล็กเส้นกลม vs เหล็กข้ออ้อย – YouTube

เฮียเชษฐ แหล่งการซื้อขายเหล็กเส้น 2 หุน ราคาย่อมเยาด้วยคุณภาพที่สูง

ในการเลือกใช้เหล็กเส้น 2 หุน ที่มีคุณภาพคุ้มค่าด้วยราคาที่มีมาตรฐานจะต้องพิจารณาว่าเป็นเหล็กเส้นที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่ มีคุณภาพเกรดดีเพียงใด ซึ่งจะต้องมีหลักในการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นการเลือกซื้อเหล็กจากแหล่งผลิตที่ดีมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงมากที่สุด ต้องบอกเลยว่า เฮียเชษฐ คือแหล่งการซื้อขายเหล็กเส้น 2 หุน ราคาย่อมเยาด้วยคุณภาพที่สูงกว่า รับรองจะได้ค้นพบเหล็กเส้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่สุดแสนจะคุ้มค่ามากที่สุด มั่นใจได้ว่าจะได้เลือกใช้เหล็กที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐานสากล มีขนาดที่ได้คุณภาพ จะมีความปลอดภัยในทุกการใช้งานอย่างแท้จริง 

หากสนใจเข้าชมสินค้าหรือสั่งซื้อสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ร้านเฮียเชษฐ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 021 069 747 ( 10 คู่สาย ) และที่ LINE @hiachet

คำถามนิยมที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กเส้น 2 หุน

เหล็กเส้น 2 หุนราคากี่บาท

เหล็กเส้น 2 หุน โดยในท้องตลาดราคาเหล็กเส้น 2 หุน เส้นละ 36.75 บาท โดยประมาณ ซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดควรจะต้องติดตามอยู่เสมอ

เหล็กกลมเส้นละกี่บาท

เหล็กเส้นกลม 2 หุน ยาว 10เมตร ราคา 53.28 บาท

เหล็กเส้นกลม 3 หุน ยาว 10เมตร ราคา 114.77 บาท

เหล็กเส้นกลม 4 หุน ยาว 10เมตร ราคา 213.12 บาท

เหล็กเส้นขนาด 2 หุนเท่ากับกี่มิล

เหล็กเส้นกลม 2 หุน ก็คือเหล็กเส้นกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นการแปลงค่าการเรียกจากมิลลิเมตรมาเป็นหุนนั่นเอง 

Similar Posts