ฟุตวาล์วทองเหลือง

ฟุตวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของน้ำในทิศทางเดียวกัน และยังช่วยกรองสิ่งสกปรกไม่ทำให้ระบบหยดน้ำอุดตัน รวบรวมคำแนะนำในการซื้อฟุตวาล์วทองเหลือง ข้อควรระวังในการใช้ฟุตวาล์วและเช็คราคาฟุควาล์วถูกที่สุดได้ที่นี่

ฟุตวาล์วคืออะไร

ฟุตวาล์ว (Foot Valve) คือหัววาล์วที่ใช้ติดอยู่กับท่อ เป็นวาล์วตัวล่างสุดที่ติดกับท่อ ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำ ฟุตวาล์วยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับมาที่ปั้มและยังช่วยกรองเศษดิน คราบตะไคร้น้ำ กันเศษขยะ เช่น เศษไม้ ใบไม้ กิ่งไม้  ไม่ให้เข้าไปอุดตันในเครื่องปั๊มน้ำ การติดฟุตวาล์วยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั้มน้ำได้อีกด้วย

ข้อดีของการใช้ฟุตวาล์ว เหมาะกับการใช้งานแบบใด

ฟุตวาล์วทองเหลือง

อุปกรณ์ฟุตวาล์ว มักนำไปใช้ในงานวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยฟุตวาล์วจะถูกต่อกับเครื่องปั้มน้ำ ทำหน้าที่ในการดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่าปั๊มน้ำและควบคุมการไหลของของเหลวให้ไหลทางเดียวกัน  (เติมน้ำเข้าปั้มน้ำ) เมื่อน้ำอยู่ในปั้มน้ำและเปิดปั้มน้ำจะทำให้น้ำไหลเข้าท่อน้ำ ข้อดีของการใช้ฟุตวาล์ว จะช่วยกรองท่อน้ำไม่ทำให้เกิดการอุดตัน

ฟุตวาล์วมีกี่แบบ

อุปกรณ์ฟุตวาล์วสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  โดยฟุตวาล์วที่วางขายในท้องตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.ฟุตวาล์วแบบลิ้นสปริง มีจุดเด่นช่วยเบาแรงปั๊มน้ำได้ สามารถวางแนวได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงได้ และ 2. ฟุตวาล์วแบบลิ้นสวิง – มีจุดเด่นช่วยผ่อนแรงปั๊มน้ำได้ดี แต่รูปแบบนี้จะไม่เหมาะกับการวางในแนวนอนหรือแนวทแยง

ติดตั้งฟุตวาล์วทองเหลืองใช้ส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ฟุตวาล์วหัวดูดน้ำ

วิธีการติดตั้งฟุตวาล์วกับปั้มน้ำเพื่อรดน้ำพืชและใช้ในงานเกษตรกรรม จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการจ่ายน้ำดังนี้

 • ตัวเรือนหรือเสื้อ – เป็นตัวที่ใช้ต่อกับท่อมายังปั๊มน้ำ โดยทำหน้าที่เป็นวาล์วเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ
 • แหวนรองปะเก็น – เป็นตัวที่ใช้สวมอยู่ภายในตัวเรือนหรือเสื้อ ยึดติดกับก้านส่งและมีปะเก็นกั้นอยู่ ซึ่งตัวแหวนรองปะเก็นจะทำหน้าที่เป็นตัวเปิด-ปิดตัววาล์ว
 • ปะเก็น – มีหน้าที่ป้องกันการรั่วของน้ำ
 • ก้านส่ง – เป็นตัวที่ยึดติดกับปะเก็นและแหวนรองปะเก็น มีสปริงสวมอยู่ โดยอีกฝั่งจะยึดติดกับน๊อตล๊อค ซึ่งก้านส่งจะเป็นตัวบังคับให้แหวนรองปะเก็นและปะเก็นเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 • สปริง – เป็นตัวดันหรือตัวกดบังคับให้แหวนรองปะเก็นและปะเก็นแนบติดกับวาล์วในตัวเรือน
 • ตะแกรง – จะสวมครอบอยู่ด้านล่างของตัวเรือน มีรูรอบตัวเพื่อให้น้ำไหลผ่านเข้าไปได้ โดยมีชุดแหวนรองปะเก็น ปะเก็น ก้านส่ง สปริง และน๊อตล๊อคอยู่ด้านใน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันภายในท่อ

เช็คราคาฟุตวาล์วทองเหลือง เริ่มต้นราคาถูกสุดได้ที่นี่

ก่อนการเลือกซื้อฟุตวาล์วทองเหลือง แนะนำให้เช็คเรื่องการใช้งานอีกครั้งว่าแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง อีกทั้งควรเลือกใช้ฟุตวาล์วทองเหลืองที่เหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยยืดอายุการใช้ฟุตวาล์วทองเหลืองได้ยาวนานมากขึ้น  เลือกซื้อฟุตวาล์วทองเหลืองที่มีคุณภาพ เกรดมาตรฐาน แนะนำให้ดูให้เช็คที่คุณภาพของเทปหยดน้ำจาก

 • ฟุตวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว ราคาเริ่มต้น  168 บาท
 • ฟุตวาล์ว ทองเหลือง 2 นิ้ว ราคาเริ่มต้น  465 บาท
 • ฟุตวาล์ว ทองเหลือง 2 ½ นิ้ว /หรือ2.5 นิ้ว ราคาเริ่มต้น  368 บาท
 • ฟุตวาล์ว ทองเหลือง 3 นิ้ว ราคาเริ่มต้น  1,358 บาท
 • ฟุตวาล์วทองเหลือง 4 นิ้ว ราคาเริ่มต้น  2,190 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นสปริง สีดำ ราคาเริ่มต้น  140 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นสปริง สีฟ้า ราคาเริ่มต้น  170 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นเหล็ก สีดำ ราคาเริ่มต้น 300 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นเหล็ก สีฟ้า ราคาเริ่มต้น 300 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นสปริง สีดำ ไม่ใช้น็อต ราคาเริ่มต้น 175 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมสายดูดลิ้นน้ำไทย ไม่ใช้น็อต ราคาเริ่มต้น 140 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมท่อและอุปกรณ์ ลิ้นน้ำไทย ไม่ใช้น็อต ราคาเริ่มต้น 25 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมท่อและอุปกรณ์ ลิ้นสปริง ราคาเริ่มต้น 250 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมท่อและอุปกรณ์ ลิ้นสปริง ไม่ใช้น็อต ราคาเริ่มต้น 250 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมท่อและอุปกรณ์ ลิ้นเตเปอร์ ราคาเริ่มต้น 40 บาท
 • ฟุตวาล์วสวมท่อและอุปกรณ์ ลิ้นเหล็ก ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • ฟุตวาล์วเกลียวในลิ้นสปริง สีดำ ราคาเริ่มต้น 150 บาท
 • ฟุตวาล์วเกลียวในลิ้นสปริง สีฟ้า ราคาเริ่มต้น 250 บาท

สนใจเช็คราคาฟุตวาล์วแบบต่างๆ ฟุตวาล์วราคาพิเศษ ราคาคุ้ม คลิกที่นี่

วิธีเลือกซื้อฟุตวาล์วทองเหลือง ควรเช็คตรงไหน

ฟุตวาล์ว

สำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อฟุตวาล์ว ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ฟุตวาล์วที่ขนาดใหญ่กว่าปั้มน้ำ 1 เท่าเสมอ เนื่องจากการใช้ฟุตวาล์วที่มีขนาดใหญ่ จะช่วยให้ปั้มน้ำไม่ต้องทำงานหนักมาก และช่วยดูดน้ำได้คล่องตัว ดูดน้ำเร็วมากขึ้น ยืดอายุการใช้ฟุตวาล์วได้ยาวนานมากขึ้น นอกจากนี้ จุดที่ติดตั้งฟุตวาล์วกับปั้มน้ำ ควรวางท่อให้มีระยะห่างประมาณ 8 – 12 เมตร จะช่วยให้การสูบน้ำเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

Similar Posts