ท่อ HDPE UHM

ท่อ HDPE (เอชดีพีอี) หรือ High Density Polyethelene Pipe ตรา PBP จากบริษัท ยูเอชเอ็ม เป็นท่อสำหรับงานไฟฟ้าและประปา ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนคอมพาวด์ (มอก.982-2554) โดยท่อ HDPE ผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ด้วยคุณสมบัติของท่อ HDPE ที่โดดเด่นในด้านของความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง และยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและการกัดกร่อนจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี ทำให้ท่อ HDPE  ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ลักษณะภายในของท่อ HDPE จะมีความเรียบ ทำให้เหมาะต่อการนำไปใช้เป็นท่อประปาทั้งขนาดเล็ด ขนาดใหญ่ รวมไปถึงงานไฟฟ้าได้อีกด้วย ซึ่งท่อ HDPE ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร เพราะมีสามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี และทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี แต่ก็สามารถใช้ภายในอาคารได้เช่นกัน

  1. ท่อประปา เป็นสีดำแถบสีน้ำเงิน

จุดเด่นของท่อ HDPE สำหรับงานประปา

  • มีน้ำหนักเบา ทำให้ช่างสามารถทำงานได้ง่าย และยังสามารถม้วนได้อีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถขนส่งได้ง่าย ประหยัดเวลา
  • ไม่มีสารเจือปน ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นท่อน้ำดื่มได้ และยังทนต่อสารเคมีอีกด้วย

 

  1. ท่อร้อยสายไฟและสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ (Conduit Pipe) เป็นสีดำแถบสีส้ม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 25-160 มม. สำหรับคลาส 1 และ 32-160 มม. สำหรับ คลาส 2
  • เป็นฉนวนไฟฟ้า จึงไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • ทนต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของดินได้ดี
  • สามารถร้อยสายไฟได้ง่าย เนื่องจากผิวภายในท่อเรียบและมีความมัน
  • ทนต่อกดทับ หรือแรงกระแทกได้มาก
  1. การต่อแบบสวมอัด (Compression fitting system) จะใช้วิธีนี้เมื่อท่อมีขนาด 20-110 มม. โดยจะใช้กับกับอุปกรณ์ข้อต่อ ตรา Ton-D (ทนดี) ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีการต่อที่สะดวกและง่าย สามารถรับแรงดันได้ถึง 10 bar โดยมีขั้นตอนการต่อท่อดังกราฟฟิกต่อไปนี้
  2. การต่อท่อแบบเชื่อมชน ใช้วิธีนี้เมื่อท่อมีขนาด 110 มม. ขึ้นไป เป็นวิธีการใช้ความร้อนหลอมละลายปลายท่อทั้งสองด้าน และนำเข้ามาเชื่อมกัน ทั้งท่อและอุปกรณ์ข้อต่อจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีระบบ Data Logger ที่สามารถควบคุมความดัน อุณหภมิ และระยะเวลาในการให้ความร้อนได้อย่างแม่นยำ เพื่อทำให้รอยต่อมีความแข็งแรงและรับแรงดันได้ตามมาตรฐาน

*ส่วนลดราคาเริ่มต้นที่ 10%