บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านการผลิตท่อเอชดีพีอีที่มีคุณภาพสูงที่สุดในทวีปเอเซียและเป็นศูนย์รวมการผลิตข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อเอชดีพีอี ของทวีปเอเซีย