สายไฟ vct

รู้จักสายไฟ VCT คืออะไร? ใช้งานด้านไหน? และมีประเภทใดบ้าง?

ราคาตารางสายไฟ VCT

(ตารางราคาสายไฟ VCT บางส่วน)


สายไฟ VCT คืออะไร

VCT คือ สายไฟฟ้าประเภทนึงที่ช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร (สายมอก. : Building Wire) ฉนวนและเปลือกมีส่วนประกอบจากพีวีซี มีตัวนำไฟฟ้ามาจากแกนทองแดง มีทั้งแบบ 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน สามารถทนต่อรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศา

โครงสร้างของสายไฟ VCT 

สายไฟ VCT จะมีตัวนำที่มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm) เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีหน้าที่คือ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งตัวสาย VCT จะอ้างอิงมตราฐาน มอก. 17-2553 เล่ม 101 

ข้อดีของสายไฟ VCT 

สามารถใช้งานได้นาน มีความอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี แต่สายไฟ VCT ธรรมดาไม่ควรนำไปฝังดินเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากต้องการนำไปฝังดิน ควรใช้สายไฟ VCT-G ซึ่งเป็นสายไฟ VCT อีกประเภทที่มีการรวมสายดินลงไปด้วย ทำให้สามารถใช้งานฝังดินได้อย่างปลอดภัย 

ประเภทของสาย VCT 

สายไฟ VCT จะถูกแบ่งแยกประเภทดังนี้ 

  • แกนเดี่ยว หรือ 1 แกน มีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm 
  • หลายแกน (แบบ 2 แกน / 3 แกน / 4แกน) มีขนาด 4-35 sq.mm
  • หลายแกนมีสายดิน (แบบ 2 แกน / 3 แกน / 4แกน) มีขนาด 4-35 sq.mm

** สาย VCT จะถูกผลิดขนาดเดียวคือ ขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm เท่านั้น ส่วนสีจะถูกแบ่งตามมาตรฐานสีตาม มอก. 11-2553 ดังนี้   

สาย VCT แบบ 1 แกน : ไม่กำหนดสีฉนวน

สาย VCT แบบ 2 แกน : กำหนดสีฟ้าและสีน้ำตาล

สาย VCT แบบ 3 แกน : กำหนดสีน้ำตาล สำดำ และ สีเทา

สาย VCT แบบ 4 แกน : กำหนดสีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา

สาย VCT แบบสายดิน 2 แกน : กำหนดสีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า และสีน้ำตาล

สาย VCT แบบสายดิน 3 แกน : กำหนดสีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา


สายไฟ VCT ใช้เหมาะกับการใช้งานประเภทไหน? 

นิยมนำไปเดินบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน ฝังดินโดยตรงก็ได้ ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินร้อนท่อเกาะฝ้า เดินในช่องเดินสาย เดินลอยในอากาศ เดินตีกิ๊บ เดินบนฉนวนลูกถ้วย เดินบนราง Cable Tray ม Catle Ladder (ถ้าเป็นสายใช้สายแกนเดี่ยวที่มีเปลือกต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า  25 sq.mm ขึ้นไปเท่านั้น แต่หากเป็นสายหลานแกนสามารถวางได้ทุกขนาด) เดินในราง Wireway

สายไฟฟ้าสามารถหมดอายุได้ หรือไม่ 

สำหรับใครที่ค่อนข้างเป็นกังวลกับอายุการใช้งานสายไฟว่า จะสามารถใช้งานได้นานหรือไม่? ต้องเปลี่ยนสายบ่อยๆ หรืแเปล่า? ต้องบอกว่า ไม้ต้องเป็นกังวลเลยครับ เพราะสายไฟ VCT มีความแข้งแรงทนทนสูง เพราะฉนวนเปลือกชั้นนอกที่ใช้หุ้มสายไฟฟ้ามีส่วนประกอบของพีวีซีซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงทนทาน เนื้อเหนียว ทนต่อสภาพอากาศได้ดีมากๆ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนาน ไม่น้อยกว่า 15-20 ปี ยิ่งหากเป็นสายไฟแบบร้อยท่อด้วยแล้วอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ปีเลยทีเดียว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกสายไฟก็มีความสำคัญมาก เพราะหากเลือกใช้งานไม่ถูกประเภท ไม่เหมาะกับการใช้งาน เช่น นำสายไฟไปตากแดดตากลม ถูกฝนบ่อยๆ หรือสายถูกกระแทก หรือขนาดไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน สายไฟก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่ต่ำไม่เกิน 10 ปี

สายไฟอ่อนต่างกับสายไฟแข็งอย่างไร? 

สายอ่อน เป็นสายไฟที่มีแรงดันต่ำ มีความสามารถในการทนต่อแรงดันได้ไม่เกิน 750 โวลท์ ทนอุณหภูมิไม่เกิน 75 องศา ด้านในเป็นทองแดงฝอย มีหลายแบบทั้งแบบสายเดี่ยว, 2 แกน, 3 แกน และ 4 แกน ข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวโค้งงอได้ดี สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย

สายแข็ง เป็นสายไฟที่มีแรงดันต่ำเช่นกัน  มีความสามารถในการทนแรงดันได้ไม่เกิน 750 โวลท์ ทนอุณหภูมิได้ 75 องศาเซล ภายในเป็นทองแดงเส้นใหญ่และฉนวนชั้นเดียวเป็น PVC โดยรวมแล้วสายไฟชนิดนี้จะค่อนข้างแข็ง ไม่มีความอ่อนตัว โค้งงอได้ยาก จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้การปรับแต่งหรือโค้งงอบ่อยๆ เพราะอาจะเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นอันตรายต่อชีวิต เหมาะกับงานไฟที่ติดอยู่กับที่และต้องเป็นสถานที่แห้ง ไม่เปียกและไม่มีความชื้น 

หากคุณกำลังสงสัยว่า สายไฟ THW คืออะไร? ใช้งานด้านไหน? และมีประเภทใดบ้าง?อยู่ล่ะก็ คลิกเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

จำหน่ายสายไฟ vct thw nyy vaf

หากคุณกำลังสงสัยว่า สีคาดท่อคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร? อยู่ล่ะก็ คลิกเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

บทความล่าสุด